Ferie ved sykdom og permisjon

Hvis du blir syk før ferien begynner må du melde fra senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha begynt. I tillegg må du dokumentere sykdommen med legeerklæring. I så fall kan du kreve å få avviklet ferien på et senere tidspunkt.

Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall dager i ferie på et senere tidspunkt. Også denne sykdommen må dokumenteres med legeerklæring, og det må du gjøre uten ugrunnet opphold etter ferien.

Hvis du har tatt permisjon uten lønn regnes det som et opphold i arbeidsforholdet, og kan medføre at du ikke får sykepenger om du skulle bli syk under permisjonen. Folketrygdloven stiller som vilkår at du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Ferie regnes som arbeid, men permisjon uten lønn gjør det altså ikke.