Tidspunkt for ferien

Hvem bestemmer når jeg skal ta ferie?

Men dersom en ikke blir enige er det arbeidsgiver som får det endelige ordet. Unntaket er den ekstra ferieuken for dem som er over 60 år: Her er det arbeidstaker som bestemmer tidspunktet for ferien.

Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien må en holde seg innenfor visse rammer: Arbeidstaker kan kreve at tre av ukene legges til månedene juni, juli, august eller september.

Turnus og ferie

For dem som arbeider skift, og gjør det regelmessig på søndager, kunne arbeidsgiver kreve at man skal arbeide både søndagen i forkant og søndagen i etterkant av ferien. For å hindre dette inneholder ferieloven en bestemmelse om at man må ha fri enten søndagen før ferien begynner, eller den siste søndagen i ferien. Men en av søndagene kan du risikere å måtte arbeide.