Nedbemanning

Dersom det diskuteres å nedbemanne ansatte i redaksjonen, er det viktig at de tillitsvalgte gjør seg kjent med lov- og avtaleverk. Det enkelte medlem vil også finne nyttig informasjon på disse sidene.