Opphavsrett

Journalister, fotografer og andre redaksjonelt ansatte er opphavsmenn fordi de skaper åndsverk. Det samme gjelder også for frilansere.

Det er åndsverkloven som er det juridiske grunnlaget for dine rettigheter. Opphavrettigheter vil regelmessig også reguleres i avtaler mellom opphavsmannen og de som ønsker å benytte seg av verkene.

For ansatte opphavsmenn er opphavsrett regulert i tariffavtaler og eventuelle lokale avtaler. Frilansere må i stor grad sikre sine rettigheter i de salgsavtaler de inngår. Frilansavtalen, som er et bilag til tariffavtalene i MBL-området, har imidlertid noen reguleringer. I TV 2 har NJ inngått standardavtaler for frilansere.

NJ arbeider for å inngå frilansavtaler også med andre store medieaktører.Trykt presse NRK For frilansere
Stofftyveri Avtale m/ AAF Åndsverkloven (Lovdata)