Du kan ha krav på penger fra 2016

Jobbet du som journalist i 2016 og laget noe som ble sendt i NRK, TV2, P4, TVNorge eller TV3?
Da har du kanskje krav på privatkopieringsvederlag fra Norwaco.
Søknadsfrist 18. juni 2017.

Pengene skal gå til de som har laget programmer som er mye kopiert. Kopiert vil i denne sammenheng si at de er lastet ned slik at de kan ses eller høres flere ganger. De klart mest vanlige måtene å gjøre dette på, er podcast for radio og bruk av PVR-boksen til å lagre TV-programmer. Streaming, for eksempel fra NRKs nettspiller eller TV2 Sumo, teller ikke med.

I menyene i søknadsskjemaene har vi markert de programmene som er blant de mest kopierte, og som dermed vil bli høyest prioritert ved tildeling. Fordelingen vil avhenge av hvor mange søkere som melder seg og hvor stor potten er. Dette siste varierer fra år til år, i fjor var den på ca 800.000 kroner. Er det mange som søker på de programmene som ligger høyest på listen, blir det mindre til de neste. Og motsatt. Man kan altså ikke forvente at samtlige innmeldte krav blir innfridd.

Ved hjelp av lenkene under, kan du melde inn krav, som så blir behandlet av Norsk Journalistlag (NJ). 

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan søke, men du må ha bidratt til et redaksjonelt produkt, i den forstand at du kan regnes som "opphavsmann". Vi snakker først og fremst om å ha bidratt til manus, men også andre funksjoner er aktuelle, blant annet foto og redigering. Har du vært skuespiller, kommer pengene via Norsk Skuespillerforbund, og mange som har bidratt på teknisk side, vil kunne få tildelingen sin via Norsk Filmforbund - for å nevne noen eksempler.

Har du jobbet i flere kanaler/programmer i samme år, kan du sende inn flere krav - men på hvert sitt skjema. Alle punkter må fylles ut for hver søknad.

Søknadsfrist 18. juni 2017

 

Skjemaene finner du her:

NRK Radio

NRK TV

TV2

TVN/TV3

P4