Pensjon for journalister

Norsk Journalistlag arbeider for å sikre at journalister skal ha en verdig pensjonstilværelse. Det er avtalefestet bedre pensjonsordninger enn lovens mimimum i alle de store tariffavtalene NJ har med arbeidsgiverne.

Pensjonen din kommer fra minst to kilder: folketrygden og tjenestepensjonsordningen i bedriften. Har du hatt flere arbeidsgivere, kan du ha krav på pensjonsutbetalinger fra flere tjenestepensjonsordninger.

Se menyen til venstre for mer informasjon.