Innskuddsbasert pensjon

Innskuddsbasert pensjon er rett og slett en spareordning, der arbeidsgiver skyter inn penger på den enkelte ansattes pensjonskonto. Utbetalingene fra 67 år avhenger av 3 elementer:

  • hvor stor prosent av lønn som gir pensjonsinnskudd
  • hvor mange år du er i pensjonsordningen
  • hvilken avkastning som gis på pengene (positiv og negativ)

Pensjonens størrelse er ukjent, og arbeidstaker sitter med riskoen for lav avkastning.

Har du innskuddspensjon skal du minimum få satt av et beløp på 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Det maksimale bedriften kan sette av er 5 prosent av lønn mellom 1 og 6 G, og 8 prosent av lønn mellom 6 og 12 G.

Når du blir 67 år, avgjør du selv over hvor lang tid du ønsker å få betalt ut den pensjonskapitalen du sitter med. Du kan imidlertid ikke få utbetalingen over kortere tid enn 10 år, med mindre det er svært lite penger i ordningen.