Innskuddsbasert pensjon

Innskuddsbasert pensjon er rett og slett en spareordning, der arbeidsgiver skyter inn penger på den enkelte ansattes pensjonskonto. Utbetalingene avhenger av 3 elementer:

  • hvor stor prosent av lønn som gir pensjonsinnskudd, og hvilke deler av lønna innskuddet beregnes av.
  • hvor mange år du er i pensjonsordningen
  • hvilken avkastning som oppnås på pengene frem til pensjonsalder (positiv og negativ)

Pensjonens størrelse er ukjent, og arbeidstaker sitter med riskoen for lav avkastning.

Har du innskuddspensjon skal du etter loven minimum få satt av et beløp på 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. NJs tariffavtaler har i de fleste tilfeller høyere minstesatser. Det maksimale bedriften kan sette av er 7 prosent av lønn mellom 0 og 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G.

Med noen begrensninger avgjør du selv over hvor lang tid du ønsker å få betalt ut den pensjonskapitalen du sitter med. Du kan tidligst ta ut pensjon fra fylte 62 år og kan ikke ha en utbetaling som stopper før du blir 77 år. Uansett hvor lenge du venter med å ta ut pensjon, kan du heller ikke få utbetalingen over kortere tid enn 10 år, med mindre det er svært lite penger i ordningen.


G = Folketrygdens grunnbeløp