Permisjoner

Noen permisjoner har du som arbeidstaker rett til gjennom lov eller tariffavtale. Andre permisjoner må arbeidsgiver innvilge. Og noen permisjoner gis med lønn, andre uten. Her finner du informasjon om noen forhold rundt permisjoner.

Se venstremenyen for å finne artikler om permisjoner.