Korte velferdspermisjoner

De fleste tariffavtalene innholder bestemmelser om korte velferdspermisjoner på inntil 1 dag med lønn i minst følgende tilfeller:

• Ved dødsfall og for deltakelse i begravelse for personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakeren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.

• For undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen - såfremt det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden.

• Ved akutte sykdomstilfelle i hjemmet.

• Ved flytting til ny fast bolig.

• Ved blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden.

• For å følge barn til første dag i barnehage/skole.