Rett til fri for å passe familiemedlemmer

Syke barn 

Arbeidsmiljøloven (AML) gir deg rett til fri og permisjon i inntil 10 dager i året, med lønn, for å passe syke barn. 15 dager hvis du har mer enn to barn, og dobbelt antall dager for eneforsørgere.

Pleie i livets sluttfase

AML gir deg også rett til permisjon i 20 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase.