Rett til fri og permisjon ved svangerskap og fødsel

Arbeidsmiljøloven (AML) gir rett til fri og permisjon ved svangerskap/fødsel og andre tilfeller av ulike typer omsorgsbehov.

Reglene er samlet i lovens kapittel 12.

Husk

at arbeidsgiver skal ha varsel om kommende permisjoner av lengre varighet, se AML § 12-7.

Lovens rettigheter omfatter bl.a. følgende tilfeller:

• Rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.

• Rett til permisjon uten lønn i inntil tolv uker under svangerskapet.

• Rett for far til to ukers permisjon for å bistå moren etter fødselen. Loven gir i seg selv ingen rett til lønn, men de fleste tariffavtaler gir fri med lønn i forbindelse med fødselen. Tilsvarende rett til to ukers permisjon for adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas.

• Rett til permisjon i inntil 1 år etter fødselen for foreldrene i fellesskap. De fleste vil ha krav på foreldrepenger fra folketrygden i denne perioden, og de tariffavtalen gir ytterligere rettigheter til å motta lønn uavkortet under foreldrepermisjon. Tilsvarende for adoptivforeldre/fosterforeldre.

• Rett til ytterligere ett år fødselspermisjon uten lønn/foreldrepenger for begge foreldrene etter det første året.

• Rett til ammefri en halv time to ganger daglig eller i form av redusert arbeidstid inntil én time hver dag.