NJ i høring om statsbudsjettetÅpen høring i Familie - og kulturkomiteèn mandag

NJ i høring om statsbudsjettet

Mandag formiddag møtte leder i NJ, Thomas Spence og leder i NRKJ, Richard Aune i åpen høring i stortingets Familie- og kulturkomite`.

"Endringstakten i mediesektoren er fortsatt stor. Det er viktig å sikre at de mediepolitiske virkemidlene også framover skal bidra til en åpen og opplyst samtale, og stimulere til mediemangfold."

Det står i departementets forslag til budsjett, og det er kloke ord. Dessverre følges de ikke opp av handling. Situasjonen i mediebransjen er alvorlig. Vi er vel 1100 færre journalister i dag enn for sju år siden. Det er færre utenriks- og lokalkontor, færre spesialmedarbeidere, færre møter, vedtak og prosesser som overvåkes i kommuner, nærings- og arbeidsliv.

I vår forsvant 100 journalister ut av døren i VG, Bergen Tidende, Østlendingen, Budstikka med flere. I disse dager mister nye 170 kolleger jobbene sine i store mediehus som TV 2, Aftenposten, Adressa, men også i lokalaviser som Stjørdalens Blad, iTromsø, Fjordenes Tidende og Fjuken øverst i Gudbrandsdalen.

Mediekrisen er langvarig, og den rammer hardt og bredt, store og små. Da er det desto mer skuffende at budsjettet ikke inneholder ett eneste nytt forslag eller ny tanke om hvordan myndighetene kan følge opp § 100 og pålegget om å sikre ytringsfrihet og en opplyst offentlig samtale.

NJ i høring om statsbudsjettet
NJ leder Thomas Spence og leder i NRKJ, Richard Aune.

Politikere kan selvsagt ikke løse alle utfordringene eller redde bransjen gjennom budsjettet. Det meste av jobben må vi gjøre selv.

Men statsråden har noen viktige verktøy i form av produksjonsstøtte og NRK-lisensen. Dessverre settes viktige deler av mediepolitikken ut til Mediemangfoldsutvalget. I den grad statsråden tar aktive grep, er de negative som kutt i presstøtten og frys i NRK-lisensen.

Regjeringen foreslår å kutte produksjonstilskuddet med 10 mill. Det er tredje gang på halvannet år at pressestøtten kuttes. Dersom kuttet blir stående vil 20 mill. være kuttet siden sommeren 2015.

NRK leverer innhold av høy kvalitet på stadig flere plattformer og kanaler, og produksjonsveksten har vært formidabel over de siste årene. En av de viktigste faktorene for å få til dette er stabile og forutsigbare inntekter. Derfor var det svært gledelig da medieforliket, ga et klart styringssignal fra denne komiteen, om at lønns- og prisvekst skal kompenseres. Skuffelsen og overraskelsen var tilsvarende stor for noen uker
siden, når budsjettforslaget ble presentert.

Kampen om å vinne i konkurransen om det beste innholdet er beinhard. Mange av NJs medlemmer i NRK jobber med innhold og program som hver dag er med i et internasjonalt race mot giganter som Netflix, HBO, Sony og Warner. NRK, med sin målsetning om styrke demokratiet, styrke norsk språk, identitet og kultur, blir relativt liten i det selskapet.

Journalistikk er et offentlig gode for borgerne og for demokratiet. De siste tre åra har NRK nedbemannet med nesten 400 årsverk. Det er mer enn hver tiende ansatt, og mange andre mediehus har opplevd og opplever enda tøffere kutt i antall journalister. Den kommersielle inntektssvikten gjør at de journalistiske blindsonene blir større. Regionavisene blir mer lokale, og flere stoffområder enn før må velges bort. I dette bildet blir NRKs bidrag bare viktigere for å ivareta demokratiet. NRK kan dekke stoffområder og produsere innhold det ikke nødvendigvis er kommersielt markedsgrunnlag for. Det norske mediemarkedet er sårbart, men en svekkelse av NRKs tilbud vil ikke hjelpe den kommersielle delen av bransjen vår. Seerne, lytterne og leserne får derimot et dårligere tilbud. Enten i kvantitet eller i kvalitet.

NJs medlemmer har vært med på en stor produktivitetsøkning i NRK over de siste årene. Det er effektivisert, det blir jobbet smartere og hardere. Men våre medlemmer i NRK er nå klare på at en eventuell  inntektssvikt som fører til færre redaksjonelle stillinger må håndteres ved å kutte i program og sendeflater - heller enn i kvaliteten på det vi leverer. Det vil være vårt klare råd til Kringkastingssjefen. Men aller helst skulle vi ønske at vi kunne opprettholde både kvantitet og kvalitet. Det tror vi eierne – altså publikum - er enig med oss i.

Ærede komite, i en situasjon hvor mediehusene rystes kan ikke de ansvarlige for kultur-, medier og demokrati sitte passivt og administrere i stedet for å styre, handle og påvirke i positiv retning.

Norsk Journalistlag mener:

NJ mener produksjonsstøtten bør økes med minst 50 millioner kroner.

NRK-lisensen bør økes i tråd med medieforliket.

Myndighetene må sikre en kommersiell allmenkringkaster som alternativ
og stimulerende konkurrent til NRK.

Grensen for momsfritak må endres til også å omfatte fagpressen. Den
dekker få stoffområder, men de går dypt og er en viktig bidragsyter til
medienes økosystem innenfor felt som helse, utdanning, teknologi og miljø med
mer.

Thomas Spence, leder i Norsk
Journalistlag

Richard Aune, leder av Norsk
Journalistlag i NRK