Journalistikk

Norsk Journalistlag har som en av sine oppgaver å arbeide for medlemmenes journalistfaglige interesser. Dette skjer på mange måter, blant annet gjennom mediepolitisk arbeid, faglige debatter og konferanser, samt deltakelse i utviklingen av pressens etiske rammeverk. Arbeidet med å sikre mediebransjens rammebetingelser i et større perspektiv er også viktig i denne sammenheng.

Alltid kvalitet minibanner

Norsk Journalistlag har kjørt en omfattende organisasjonsdebatt om kvalitet i journalistikken. Gå videre til Alltid kvalitet: for å finne selve debattopplegget, samt mer bakgrunn og lesestoff.