Konsernene tapper avisene

Konsernene tapper mediebedriftene for penger. Redaktørene mister makt. Og journalistene får mer å gjøre, men det blir ikke flere av dem.

Det er hovedfunnene i undersøkelsen som professor Helge Østbye og masterstudent Nina Kvalheim har laget på oppdrag fra NJ.

Oppdraget var å finne ut om og hvordan konserneierskap påvirker arbeidet i redaksjonene. Svaret er et klart ja. Kvalitetsjournalistikken lider under konsernene, mener de to forskerne.