Orderudsaken: Kompiser i krim

Rapporten om forholdet mellom journalister og kilder i Orderudsaken, ble lagt fram på årets SKUP.

Rapporten slår fast at mange journalister sitter på politidokumenter fra Orderudsaken; hovedsakelig fra forsvarsadvokatene, men noe stammer også fra politiet. Orderudlekkasjene førte til krav om at advokater må forbys å formidle informasjon fra politidokumenter samt krav om lovforbud mot intervjuing av vitner.

Forfatterne av "Kompiser i Krim", Svein Brurås og Lars Arve Røssland, mener det er problematisk når anonyme kilder blir det vanlige. Journalister lar seg bruke og blir brukt av kildene. Forskerne skriver at informasjonsflyten under Orderudsaken var uryddig, men skriver at dersom noen skal klandres er det forsvarsadvokater og politi.

"Orderudsaken er et stort argument for å åpne rettsdokumentene for innsyn i større grad enn tilfellet er i dag", skriver forskerne. Dette er en god konklusjon. Ved å redusere partenes spillmuligheter øker rettsikkerheten. Vi trenger ikke lover mot journalistikk. Vi trenger derimot større åpenhet i strafferettsprosessen. Når tiltalebeslutning tas ut, bør journalister få dokumentinnsyn.

Medietrykket overfor vitner og pårørende i starten av en stor nyhetssak kan være enormt. Dokumentinnsyn kan redusere dette. Det er i åpningen av en sak at uavhengig informasjon er tilgjengelig. Derfor står rettsikkerhetsargumentasjon mot hensynet til vitner og andre kilder. Journalister ønsker ikke å være politiets og forsvarsadvokatenes "kildeslaver". Den såkalte "parallelle etterforskningen" er legitim fordi det er den eneste muligheten mediene har til å skaffe egen informasjon.

Det framstår som absurd å forsøke å løse vitneproblematikken ved å kriminalisere informasjonsinnhenting. Samtidig reiser politiets rapporter om ødeleggelse av vitneprov alvorlige etiske problemstillinger for oss. Dersom det gis innsyn ved tiltalebeslutning, reduseres behovet for å drive selvstendige undersøkelser parallelt med politiets etterforskning. Først da kan det føres en effektiv etisk debatt om hvordan presset på kilder i store kriminalsaker kan reduseres.

For journalister dreier det seg om å ha mulighet til å kvalitetsprøve politiarbeidet, det er også et spørsmål om rettsikkerhet.

Her finner du rapporten i sin helhet.