Forskningsrapport: Selvmord i forbifarten

Undersøkelsen om norske mediers omtale av selvmord i 2006 ble initiert og betalt av Norsk Journalistlag. Bakgrunnen var endring av Vær Varsom-plakatens regler for omtale av selvmord. Rapporten ble lagt frem på NJs landsmøte i april 2007.

Last ned filSelvmord i forbifarten(1 5 0 5kb)