Gull & Gråstein-konferansen

Den journalistfaglige konferansen Gull & Gråstein er beregnet på journalister og redaktører på Østlandet, først og fremst fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

De fire tematiske bærebjelkene Gull & Gråstein hviler på:

  • Fellestemaer: Dette er temaer av mer pressefaglig og overordnet karakter som kan være av interesse for så mange i målgruppen vår at debatten plasseres i plenumsmøter.* Eksempel: Debatt om ytringsfrihet.
  • Kreativt påfyll: Her tar vi på alvor at journalister og redaktører ikke kun er faglige «maskiner» - men hele mennesker som trenger inspirasjon og påfyll også av ikke rent strengt pressefaglig karakter. Eksempel: Latterkurs.
  • Bruks- og nytte: Her skal du få mest mulig matnyttige tips til praktisk bruk i det daglige arbeidet som journalist og redaktør. Eksempel: Intervjuteknikk
  • Erfaringsdeling: Som journalister og redaktører opplever vi ting av ren menneskelig karakter. Det kan dreie seg om alt fra dekning av ulykker til mobbing på arbeidsplassen. Her har vi alle erfaringer. Gjennom å dele erfaringer av mellommenneskelig karakter kan vi bli tryggere og mer rustet til å møte også denne siden av jobben vår. Eksempel: Erfaringsdeling om hersketeknikk.

Konferansen ble holdt første gang i 2006. Da ble den arrangert på Oscarsborg. I 2007 flyttet den til Sundvolden i Hole kommune. Konferansen skal heretter holdes annethvert år.

Deltakerne betaler en egenandel som dekker alt utenom drikke til middagen, samt reise til og fra. Resten av kostnadene dekkes av vederlagsmidler som fordeles av Norsk Journalistlag.

Mer informasjon på konferansens eget nettsted.