Hellkonferansen

Hellkonferansen henvender seg til mediebransjen i Midt-Norge. Fotografer, journalister og annet fagpersonell i mediebransjen.

Det er Nord-Trøndelag Journalistlag og Trondhjems Journalistforening som arrangerer konferansen sammen med Trøndelag Redaktørforening.

Konferansens mål er å opprettholde kunnskapsnivået, samt stimulere til nytenkning og mer kunnskap hos mediene i Trøndelag.

Hellkonferansen avholdes på Hell i Nord-Trøndelag. Hvor Hell er? I Stjørdal. Og dette er en av de få konferansene som holdes hvert år. Som regel første eller andre helg i februar.

Økonomien er god og deltakeravgiftene lave.

Påmelding skjer elektronisk via Hellkonferansens eget nettsted.