Nordiske Mediedager

Nordiske Mediedager er en årlig mediekonferanse.

Nordiske Mediedager tilbyr unike innblikk i utviklingen av nasjonale og internasjonale medier. Konferansen tilbyr en arena for kunnskapsformidling for den brede mediebransje. I løpet av tre dager presenterer fagkonferansen hvert år rundt 40 sesjoner med stor temavariasjon; innholdsdiskusjoner, produksjon, etikk, journalistisk håndverk, underholdning, teknologiske nyvinninger og utfordringer, eierskap, internasjonale trender mv.

Mediedagene arbeider aktivt for å fange opp trender, være i forkant og belyse temaer som er og vil bli sentrale i den nærmeste fremtid. Både norske, nordiske og internasjonale foredragsholdere og debattdeltakere deler sin kunnskap med engasjerte deltakere. Nordiske Mediedager har etablert seg som et sentralt faglig møtested for alle som arbeider innenfor fagfeltet media. De ønsker å formidle, inspirere og utfordre slik at alle deres delegater kan øke sine kunnskaper om både sitt eget fagområde og tilstøtende nisjer, i tillegg til å delta på en unik arena for nettverksbygging og faglig påfyll.

I tillegg til fagkonferansen arrangerer Nordiske Mediedager også sosiale arrangementer og egne skoletilbud, deriblant en egen ungdomskonferanse for elever på videregående nivå.

Nordiske Mediedager arrangeres av Stiftelsen Nordiske Mediedager. Bak denne står Bergensavisen, Bergen kommune, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv, NRK, TV 2 Gruppen og
Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Nordiske Mediedager ledes av festivalsjef Guri Heftye.

Arrangørsted er tradisjonelt i Bergen. Konferansen har mer informasjon på sin egen nettside.