Sommerkonferansen

Sommerkonferansen arrangeres av Norsk Journalistlag ved lokallagene Agder og Stavanger i samarbeid med Norsk Redaktørforening, Mediehøgskolen Gimlekollen og Universitetet i Stavanger. Konferansen arrangeres annet hvert år i Kristiansand og Stavanger. En arbeidsgruppe med representanter fra alle parter settes ned hvert år i forkant av konferansen.

Sommerkonferansen er åpen for alle og skal ha et faglig godt innhold for pressefolk i store og små redaksjoner. Det finnes en forpliktende tradisjon for båttur, og invitasjonen går til Telemark, Vestfold, Agder og Rogaland.

Økonomisk drives konferansen av deltakeravgift og tilskudd i form av vederlagsmidler fra Norsk Journalistlag. Deltakeravgiften fastsettes i god tid før hver konferanse.

Påmelding skjer på Sommerkonferansens eget nettsted.

Det ligger også informasjon om konferansen på Agder Journalistlag sin lokallagsside og på Stavanger Journalistlag sin nettside.