offentlighet.no

NP, IJ, NR og NJ samarbeider om nettsiden www.offentlighet.no som skal gjøre det enklere å få innsyn i offentlige og private dokumenter.

For deg som vil ha innsyn…

offentlighet.no – et nettsted for alle som trenger hjelp til å få innsyn i offentlige og private dokumenter, adgang til møter i offentlige organer, i rettspleien, offentlige registre og private virksomheter.

offentlighet.no gir deg blant annet informasjon om:
• Lover og regler
• Veiledninger i tolkning av reglene
• Over 100 offentlige og private registre
• Viktige avgjørelser hos Sivilombudsmannen og fylkesmennene
• Utkast til klagebrev – som gjør det enkelt å klage når du blir nektet innsyn
• Bøker, artikler, rapporter og utredninger om offentlighet
• En løpende nyhetstjeneste om offentlighetsspørsmål
• En egen spørsmål og svar-tjeneste
• Hvem du kan kontakte for å få hjelp

Målet er at flere skal oppmuntres til aktiv bruk av innsynsrettighetene og at færrest mulig skal gi opp fordi man ikke har nok kunnskaper eller nok tid til å benytte seg av de rettigheter og den klageadgang man har.

For ytterligere informasjon:

Ketil Heyerdahl, faglig sekretær, Norsk Journalistlag
tlf. 22 05 39 50/ 91 88 09 43 eller per epost: ketil.heyerdahl@nj.no

Nils E. Øy, generalsekretær, Norsk Redaktørforening,
Tlf 22 40 50 57/ 90 55 03 24 eller per epost: nilsoy@online.no

Arne Jensen, ass. generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Tlf 22 40 50 54/ 90 77 87 47 eller per epost: arnjens@online.no