NJs fri-frokost

Tilbake

Sted: NJ, Torggata 5

Frokost og faglig påfyll: Hva må du tenke på når du selger stoffet ditt?
Vi diskuterer honorarer og hvilke rettigheter som overføres fra deg til oppdragsgiver, og hvordan du kan formulere avtaler og kontrakter.
NJs advokat August Ringvold innleder og svarer på spørsmål.
Tirsdag 2. mai 2017 fra 9.00 – 10.00/10.30 (ring på klokken til Norsk Journalistlag)

02. mai 2017