Registrering av ulempe

Tilbake

I uke 43 skal alle MBL-bedrifter registrere sine turnuser og sende tilbake til Mediebedriftenes Landsforening.

Dette er et ledd i arbeidet som er satt ned mellom NJ og MBL, for å vurdere omlegging av ulempesystenet.

Partene er enige om å skaffe et godt faktagrunnlag, slik at temaet kan tas opp under forhandlingene våren 2018.

I uke 42 sender derfor MBL ut et skjema som arbeidsgiver skal fylle ut. I skjemaet skal alt turnusarbeid innenfor det redaksjonelle området i uke 43 registreres time for time.

23. okt. - 29. okt. 2017