Kontakt oss

Besøksadresse
Torggata 5, 4. etasje

Fra 19. mars 2018 er ny besøksadresse Brugata 19, Oslo.

Postadresse
Norsk Journalistlag
Postboks 8793 Youngstorget
0028 Oslo

Fra 19. mars 2018 er ny postadresse Postboks 9001 Grønland, 0133 OSLO


Telefonnumre
Sentralbord: 22 05 39 50 - Fra 19. mars 2018 er nytt telefonnummer 22 20 11 10

E-postadresse
nj@nj.no

Politisk ledelse

Leder og nestleder arbeider fulltid i Norsk Journalistlag.
Her finner du kontaktinfo

Sekretariatet

Sekretariatet ledes av sekretariatsleder og er organisert i tre avdelinger: Arbeidsliv, Journalistikk og Organisasjon, og HR og Økonomi.
Her er kontaktinfo til de ansatte i sekretariatet

Lokale tillitsvalgte

NJ på sosiale medier