Konsernarbeid i NJ

Arbeidsgiverne organiserer mer og mer av sitt arbeid gjennom konsern. NJ møter dette gjennom vårt tillitsvalgtsystem, med konsernlag i Polaris, Schibsted, Amedia og NRK.

Se det enkelte konsernlag for nærmere informasjon.

 

Lagene 

Leder

E-post

NJ i NRK 

Sidsel Avlund Send e-post til Avlund 

NJ i Amedia

Britt-Ellen Negård Send e-post til Negård

NJ i Schibsted 

Dennis Ravndal Send e-post til Ravndal

NJ i Polaris 

Helge Gloppen Send e-post til Gloppen