Hedmark

Seminar før årsmøtet

Journalist24-7(4).pdf

Flere har meldt interesse for undersøkelsen «Journalist 24/7» som NJ har gjort. Vi har invitert Trond Idås for å snakke om den.