Britt Ingunn Maurstad gjenvalgt i Møre og Romsdal

– I en tid med stadig større press på journalister og journalistikken, er det stadig viktigere å ha en faglig og sosial møteplass på tvers av konsernlagene. Det har jeg lyst til å være med på å skape også fremover, sier hun.

Britt Ingunn Maurstad gjenvalgt i Møre og Romsdal

- Bransjen vår er i endring, spesielt letes det etter måter å skaffe inntekter på, i en tid der kampen om de tradisjonelle annonsekronene er blitt hardere. Innholdsmarkedsføring er et stikkord her. Stadig flere redaksjoner ser nå på mulighetene her, og da er det viktig at vi opplyser både oss selv og ike minst, publikum der ute, om skillet mellom journalistikk og betalt innhold. For skillet kan være ganske vanskelig å få øye på. Jeg ønsker å være med på å bidra til at journalistikken ikke blir ofret i jakten på inntekter.

- Nedbemanning ser ut til å ha blitt noe nær en normaltilstand ute i mange av redaksjonene og det er stadig flere som har behov for bistand fra NJ. I Møre og Romsdal Journalistlag har vi mange små redaksjoner uten konserntilhørighet. Her er arbeidsvilkårene ofte så som så - og derfor er det viktig å ha et lokallag som ser også disse og som kan koble de med behov for hjelp opp mot ekspertisen i Oslo, mener hun.

- Lokallagene har ikke i like stor grad som tidligere en rolle som en "kamporganisasjon", ettersom det som går på lønns- og arbeidsvilkår stort sett ivaretas av klubbene og konsernlagene. Det betyr at lokallagene i årene fremover nesten er enda viktigere enn tidligere, som en sosial og faglig møteplass for alle, på tvers av konserlag, sier Britt Ingunn om hvorfor hun takket ja til gjenvalg.