TJ-styret 2013/2014

Lørdag 16. november ble nesten hele styret i Trondhjems Journalistforening skiftet ut. Nareas Sae-Khow er ny leder, og overtar etter Sophie B. Moen, som fortsetter som nestleder. Her er hele det nye styret.

TJ-styret 2013/2014:

Leder: Nareas Sae-Khow, NRK (valgt for ett år)

Nestleder: Sophie Bergersen, Adresseavisen (valgt for to år)

Kasserer: Erik Waatland, NRK (valgt for to år)

Styremedlem: Charlotte Sundberg, Adresseavisen (valgt for to år)

Styremedlem: Anniken Sande, NRK (valgt for to år)

Styremedlem: Kristin Giæver, Adresseavisen (valgt for ett år)

Styremedlem: Berit Buran Juul, Adresseavisen (valgt for ett år)

Varamedlem: Morgan Frelsøy, Opp (valgt for ett år)

Varamedlem: Frida Holsten Gullestad, Klassekampen (valgt for ett år)

 

Revisorer (valgt for ett år):

Gunn Heidi Nakrem (Trønderbladet)

Ulf Dalheim (Adresseavisen)

 

Valgkomité:

Leder: Camilla Kilnes (Adresseavisen)

Thor Amund Hagen (NRK)

Marit Y. Nygård (Adresseavisen)

 

Gratulerer til alle nyvalgte styremedlemmer og en hjertelig takk til avgått styre for deres innsats!