Uttalelse fra VJ i forbindelse med kutt og nedbemanning i Amedia

Kutt gir ikke bedre aviser!

 

De siste to årene har Amedias eiere, LO og Telenor, samlet tatt 695 millioner kroner i utbytte fra det største lokalaviskonsernet i landet. Nylig ble det slått fast at Amedia skal kutte 500 millioner kroner, og at ingen av konsernets mediehus vil bli spart. I Vestfold betyr det at Tønsbergs Blad, Sandefjords Blad, Østlands-Posten, Gjengangeren, Jarlsberg og Øyene blir rammet. Samtidig er også andre mediekonsern i landet frampå med sabelen for å kutte kostnader.

Journalistikk er en vesentlig bestanddel i et velfungerende demokrati. Journalistikken sørger på sitt beste for å stille de kritiske spørsmålene til makthavere, sette søkelyset på og analysere viktige hendelser, og bistå mannen og kvinna i gata til å nå fram til beslutningstakerne med sine behov. Hvem skal gjøre disse oppgavene når journaliststanden stadig reduseres? Dette er noe av det konsernlederne og ikke minst konsernenes eiere snarest bør finne svar på. Man lever ikke lenge av å kutte.  

Vestfold journalistklubb sender med dette et varsko til de som sitter på eierandeler i mediebedriftene her i landet; hvordan kommer det norske mediebildet til å se ut etter hvert om man bare skal kutte? Er det ikke på tide å satse på kvalitet i journalistikken framfor å svare på stadige inntektsfall ved å kutte i mediehusenes kjernevirksomhet?

Avisene skal omstille seg til den digitale hverdagen, samtidig som man kutter i bemanningen. Vil dette gi oss bedre aviser? Vil færre journalister være i stand til å gi leserne en tilstrekkelig kritisk formidling av samfunnets utfordringer?

Man kan aldri erstatte menneskene som utfører det journalistiske samfunnsoppdraget med annet enn andre mennesker. Ny teknologi gjør oss ikke i stand til å intervjue folk bedre og raskere. Sakene må fremdeles skrives, videoer må redigeres og man må fremdeles utøve kildekritikk og være bevisst sin presseetikk. Dette kan man ikke kutte. Det bør spesielt Amedias storaksjonær LO bite seg merke i.

 

Styret i Vestfold Journalistklubb

Kristin Bjørntvedt (Sandefjords Blad), Hans Christian Eide (NRK), Magnus Erlingsen (Jarlsberg), Henrik Bøe(NRK), Sigfrid Kvasjord (Østlands-Posten), Lena Malnes (Tønsbergs Blad), Anette Haldorsen (Tønsbergs Blad), Therese Eskelund (Øyene), Trude Brænne Larssen (Gjengangeren)