NJs frilanskalkulator

NJs frilanskalkulator er et verktøy for NJ-frilansere som gjør det enkelt å kalkulere priser basert på lønnsnivået i mediebransjen. Med kalkulatoren kan en frilanser beregne timepriser og honorarer.

Frilanskalkulatoren er basert på NJs lønnsstatistikk og hovedprinsippet er å beregne priser ut fra medgått tid.

NJs frilanskalkulator

Med kalkulatoren som verktøy kan alle se hva en frilanser må ha betalt for å tjene det samme som ansatte kolleger. Kalkulatoren kan brukes av frilansere for å beregne egne timepriser, lage prislister, som underlag til fakturaer og regninger, og til å etterkalkulere jobber. Frilansere som velger å bruke kalkulatoren vil komme fram til differensierte priser avhengig av oppdragsgivere, egne kostnader og driftsmåte. Målet for kalkulatoren er at frilansere skal kunne ta ut samme lønn som ansatte kolleger med sammenlignbar kompetanse, erfaring, arbeidsområde og profesjonalitet.

Nettstedet Frilanskalkulatoren.no inneholder informasjon for næringsdrivende frilansere, lønnsfrilansere og oppdragsgivere og lenker til nedlasting av kalkulator og dokumentasjon.