Er fotojournalister en truet art?

Det blir færre ansatte fotojournalister, mens mediene blir stadig mer bildetunge. Det vil ikke Norsk journalistlag sitte stille og se på.

NJ satte i fjor ned en prosjektgruppe som skal se på tiltak for å styrke fotojournalistenes stilling i bransjen. Denne uken hadde gruppen et to-dagers møte i København med innlagt besøk hos fotosjef Sigrid Nygaard i dagsavisen Information, som delte sine erfaringer fra Danmark.

Er fotojournalister en truet art?
Fra NJs fotoutvalgs møte i København: Finn E. Våga (t.v.), Sidsel Avlund (NRK) og Toralf Sandåker (Frilansjournalistene). Foto: Kristian Jacobsen

Mange fotojournalister merker et ekstra sterkt press på arbeidsplasser og kontrakter i disse tider. Det blir færre ansatte fotografer, og flere midlertidige som ønsker fast ansettelse. En stor andel av fotojournalistene er også frilansere, som merker kraftig press på honorarer og opphavsretten. Samtidig øker kravene til fotojournalistene: de skal levere stadig mer til flere medier, med kontinuerlig deadline.

Prosjektgruppen ledes av landsstyremedlem Finn E. Våga fra Stavanger Aftenblad, og ser både på ansettelsesforhold og arbeidsmiljøet for fotojournalistene, samt rekruttering og hvordan fotojournalistikken ivaretas i NJs egne rekker. Mange fotojournalister føler for eksempel at de har lite å hente eller bidra med i NJ-støttede faglige konferanser, når fotojournalistikken i beste fall blir husket på i siste liten.

Prosjektgruppen vil legge fram sin foreløpige rapport til landsstyret før landsmøtet.