Kjetil Stormark er Årets frilanser!Foto: Inge Ove Tysnes

Kjetil Stormark er Årets frilanser!

En enstemmig jury bestående av Silje Midttun, Jo Straube og Åshild Eidem (juryleder) kunne på frilansjournalistenes årsmøtemiddag lørdag kveld røpe at Kjetil Stormark er årets frilanser 2014.

I pressemeldingen fra juryen heter det at Kjetil Stormark bruker rollen som frilanser til å rendyrke sjangre som er truet i dagens medieutvikling: Undersøkende journalistikk og større dokumentarer – grunnpilarer i pressens arbeid. Stormark gjør pressens samfunnsoppdrag sitt spesialområde. Han overvåker myndighetene og avdekker kritikkverdige forhold, og er en premissleverandør i samfunnsdebatter som omhandler noen av de viktigste spørsmålene i vår tid: Terrorisme, radikalisering, beredskap og sikkerhetspolitikk. Dette arbeidet forankres i det internasjonale nettverket Hate Speech International, som Stormark i fjor etablerte sammen med journalist og forfatter Øyvind Strømmen.

Rask og grundig

Stormark spilte en sentral rolle som kommentator under terrortrusselen mot Norge i sommer og i debatten om rekruttering av fremmedkrigere til Den islamske stat, og han har vært blant de ledende journalistene i dekningen av 22. juli-angrepet. Gjennom systematisk kartlegging har Stormark avdekket beredskapssvikt, ledelsesproblemer og rot i innflytelsesrike etater som PST og politiet.

Stormark har en imponerende evne til å håndtere omfattende materiale og bearbeide det raskt, noe han blant annet viste da han skrev den kritikerroste boken "Da terroren rammet Norge". Boken bygger på dybdeintervjuer med mer enn 120 kilder, og ble utgitt i desember 2011 – bare litt over fire måneder etter 22. juli.

Beskriver maktkamp

Kjetil Stormark er Årets frilanser!
Nytt av året var at "Årets frilanser" dagen etter premieringen skulle holde et foredrag om sitt arbeid. Kjetil Stormark delte velvillig, også på overtid. Foto: Inge Ove Tysnes

På grunnlag av langsiktighet, grundighet og journalistisk teft har Stormark opparbeidet seg integritet og tillit i lukkede miljøer, og skaffet seg et unikt kildetilfang. Seks dager etter 22. juli mottok Stormark helt uforberedt kopier av flere tusen e-poster fra Anders Behring Breiviks epostkontoer, fra en gruppe norske hackere som bad ham bringe materialet videre til politiet. De mellom syv og åtte tusen epostene dannet blant annet grunnlaget for boken Massemorderens private eposter, som Stormark utgav i 2012. Til neste år utgir Stormark sin tredje bok knyttet til 22. juli. I Kampen om Norges terrorberedskap beskriver han de bakenforliggende årsakene til beredskapssvikten, og går tett på maktkampen mellom politiet og forsvaret.

Pågangsmot

Kjetil Stormark er med sitt pågangsmot og satsning på viktig journalistikk et forbilde for andre frilansere, og bidrar til å løfte yrkesgruppen. I en tid hvor medienes betalingsvilje for annet enn billig klikk-journalistikk synker, peker Stormark ut mulige veier fremover. Han tar til orde for å styrke det journalistiske fellesskapet og skape en plattform for samarbeid mellom utenriksredaksjoner. Ikke bare kommer han med forslag, han handler deretter. Han engasjerer seg i utvalg som jobber for å bedre frilanseres vilkår og bygge bro mellom mediefrilansere i ulike yrkesgrupper.

En enstemmig jury har kåret Kjetil Stormark til Årets frilanser 2014.

Om Kjetil Stormark:

* Født 1971, bosatt i Kongsberg

* Frilansjournalist og forfatter med større dokumentarprosjekter som spesialområde.

* Har utgitt to bøker om 22. juli: Da terroren rammet Norge – 189 minutter som rystet verden og Massemorderens private e-poster. Hans tredje bok knyttet til 22. juli, Kampen om Norges terrorberedskap, utkommer i 2015. Bidragsyter til Gravende journalistikk. Metode, prosess og etikk.

* Ansvarlig redaktør for Hate Speech International. Nettverket dekker hatytringer, hatforbrytelser og ekstremisme.

* Tidligere ansvarlig redaktør i Dalane Tidende og nyhetsredaktør i Laagendalsposten og Varden.

* Vært journalist siden 1987, blant annet for Arbeiderbladet og VG.

* Vært presseråd ved den norske FN-delegasjonen i New York, fagleder i PR-byrået JKL Oslo og leder av SKUP – Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse. Vært stringer i Norge for The Sunday Times. Under 22. juli-rettssaken fungerte han som kommentator for TV2.