Retningslinjer under streik

På bakgrunn av problemene med redaktøraviser under streiken i trykt presse i 2002, gjorde NJs landsmøte 2003 vedtak om regler for opptreden under streik.

Norsk Journalistlags retningslinjer under streik

1. Publisering under streik
NJ er i mot publisering under streik.

2. Underordnede redaktørers adferd
NJ mener: NJ anerkjenner ikke det såkalte delegasjonssynspunktet. Underordnede redaktører skal ikke utføre streikende journalisters arbeid.

3. Frilansere
NJ mener: NJ-organiserte frilansere blir pålagt ikke å levere til streikerammet redaksjon. Andre frilansere oppfordres til å vise solidaritet med de streikende.

4. Arbeidsvillige (timelønnede, tilkallingsvikarer o.a.)
NJ mener: Ingen utenfra skal gå inn i streikerammet bedrift og utføre de streikende journalisters arbeid.

5. Journaliststudenter i praksis
NJ mener: Journaliststudenter har ingenting i en streikerammet mediebedrift å gjøre.

6. Uorganiserte journalister
NJ mener: Uorganiserte skal ikke gjøre streikende journalisters arbeid.

7. Andre i bedriften
NJ mener: Ansatte som gjør noe som til vanlig er de streikende journalisters arbeidsoppgaver, er streikebrytere.

8. Forhåndsprodusert stoff
NJ mener: Stoff forhåndsprodusert av streikende journalister og NJ-organiserte frilansere før streiken var et faktum, skal ikke publiseres under streik.

9. Arkivmateriale
NJ mener: Arkivstoff produsert av journalister i streik, skal ikke publiseres under streiken.

10. Informasjonsstoff og leserinnlegg
NJ mener: Informasjonsstoff og leserinnlegg skal kun brukes slik det brukes til vanlig – og ikke framstilles som selvstendig, redaksjonelt bearbeidet materiale.

11. Byråstoff
NJ mener: Byråstoff produsert av journalister i streik skal behandles som annet forhåndsprodusert stoff eller arkivstoff – dvs ikke publiseres under streiken.

12. Stoffutveksling
NJ mener: Bruk av utvekslet stoff til erstatning for streikendes arbeid er streikebryteri.

13. Produksjonsselskaper
NJ mener: Stoff fra uavhengige produksjonsselskaper må ikke erstatte streikerammet stoff.

14. (Kreditering)
NJ mener: Alt stoff som presenteres under en streik skal krediteres. Det må være åpenhet om hvem som produserer stoff under en streik, slik at det ikke hersker tvil om NJ-medlemmenes oppslutning om konflikten.

15. Lovlig blokade
NJ mener: Under lovlig konflikt er det tillatt for de streikende å bruke lovlige midler for å forhindre streikesabotasje og streikebryteri. Det er tillatt for de streikende å informere om - og å advare mot konsekvenser for frilansere, uorganiserte og andre ansattegrupper, som ikke respekterer de streikendes lovlige konflikt.