Lønnsoppgjørene i NJ

NJ har mellom 15 og 20 tariffavtaler som forhandles hvert år. Noen av dem omfatter flere bedrifter, slik som MBL-avtalene. Noen omfatter en bedrift, men mange journalister, slik som NRK-avtalen. Og noen er så små at de kun omfatter et par medlemmer.

Se samlesider for oppgjørene i menyen til venstre.