Lønnsoppgjørene i NJ

NJ har mellom 15 og 20 tariffavtaler som forhandles hvert år. Noen av dem omfatter flere bedrifter, slik som MBL-avtalene. Noen omfatter en bedrift, men mange journalister, slik som NRK-avtalen. Og noen er så små at de kun omfatter et par medlemmer. Ofte går lønnsoppgjørene svært greit og ender rett og slett på NJs nettsted i form av en ny avtale. Andre ganger er det en lengre prosess som kan følges via nyhetsartikler her på nettstedet vårt. Noen ganger lager vi samlesider med nyhetsartiklene.

Se samlesider for oppgjørene i menyen til venstre.