2,2 prosent og 13.000 kroner i P4

Oppgjøret i P4 ble ferdig forhandlet mandag 8. mai. Det ble gitt et generelt tillegg på 2,2 prosent og et minstebeløp på 13.000 kroner.

I tillegg ble ulempesatsene økt med 2 prosent og det ble gitt 7.000 kroner til justering.