Lønnsstatistikk 2010

Her finner du lønnsstatistikken for norske mediebedrifter. Den inneholder et stort antall tabeller du kan laste ned. Tabellene viser lønn pr. 31.12.2010. Ny lønnsstatistikk for 2011 kommer i løpet av april/mai.

Statistikken er et samarbeid mellom NJ og Mediebedriftenes Landsforening.

Ansiennitetsrapporter

Dette er rapporter som viser hvordan lønnen fordeler seg på de forskjellige ansiennitetstrinnene. Du kan laste ned rapporter for følgende grupper av redaksjonelle medarbeidere:

Gjennomsnittslønn for den enkelte bedrift

Dette er rapporter som viser en liste med gjennomsnittlig lønn på den enkelte bedrift. Du kan velge rapporter som viser bedriftene sortert på følgende måte:

Lønnsutvikling (gjennomsnittslønn) det siste året

Her vil du kunne se endringen i gjennomsnittlig lønn fra fjoråret til året for hver enkelt bedrift. Vær klar over at dette ikke behøver å si så mye om lønnsutviklingen til den enkelte journalist, f. eks. vil det at mange eldre høytlønte slutter og blir erstattet av unge lavtlønte medføre at gjennomsnittslønnen synker (eller ikke øker så mye som forventet). Skal du finne ut hvordan lønnsutviklingen har vært for de ansatte må du se på identiske personer (se nedenfor). Gjennomsnittslønn er imidlertid et velegnet redskap for å se på hvordan bedriftens lønnsutgifter har økt eller blitt redusert.

Identiske personer det siste året

Dette viser lønnsutviklingen for personer som har vært ansatt i bedriften hele året. Dermed tar man ikke med personer som har sluttet eller begynt i løpet av året. Lønnsutviklingen for identiske personer er en ganske presis angivelse av hvordan lønnsutviklingen har vært for de ansatte.

Likelønnsrapport

Denne rapporten viser lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i bedriftene.