Tariffavtaler med MBL

Norsk Journalistlags største tariffområde er MBL. Mediebedriftenes landsforening er arbeidsgiverforening for aviser, ukepresse, lokal-fjernsyn, TV 2 og nettaviser.
Tilsammen omkring 4000 NJ-medlemmer arbeider i en MBL-bedrift. De fire områdene har hver sin tariffavtale (journalistavtale), men identisk hovedavtale.

Vanligvis forhandles de fire avtalene samtidig, og av det samme forhandlingsutvalget i NJ. Det er imidlertid noen forskjeller fra avtale til avtale, ettersom de er kommet i stand på forskjellig tid og de forskjellige mediene historisk har hatt sine egne karakteristika. Etterhvert likner imidlertid arbeidet i de forskjellige mediene mer og mer på hverandre, og mange jobber på flere plattformer.

Tariffavtaler for de andre avtaleområdene våre, finner du i venstre meny.

Last ned en pdf-versjon av avtalene ved å klikke på lenkene nedenfor. Avtalene er oppdatert etter oppgjøret i april 2018.

Tips: du kan klikke deg fra innholdsfortegnelsen til de ulke kapitler, samt tilbake til innholdfortegnelse ved å klikke på «Til innholdsfortegnelsen».

(Oppdatert 25. juni 2018)

 

Pensjon i MBL-området

Tariffoppgjøret i 2006 endte hos riksmekler, og i møteboken finnes det en bestemmelse som har betydning for pensjonens størrelse for bedrifter i MBL-området.

Fra Riksmeklingsmannens møtebok etter meklingen i 2006

B Tjenestepensjon

Det vises til brev av 02.06.2006 fra Mediebedriftenes Landsforening til Norsk Journalistlag, se vedlegg 1.

Protokoll

Under henvisning til brevet fra MBL er partene inneforstått med at det i alle bedriftene som omfattes av overenskomstene - uten pensjonsordning, eller med ordninger på et lavere nivå enn det som beskrives nedenfor - vil bli etablert pensjonsordning med et årlig innskuddsnivå fra arbeidsgiver på minimum 4 % av pensjonsgrunnlaget mellom 1 G og 6 G, og minimum 7 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 G og 12 G, samt etablert ordning som gir alle ansatte som i henhold til regelverket kan omfattes, dekning og fullt premiefritak ved uførhet. Dette minimumsnivået skal være oppfylt innen 31. mars 2010 med mindre noe annet avtales mellom de lokale parter. De lokale parter oppfordres til å prioritere ordning ved uførhet i første del av perioden.

Hele møteboken finner du her. Ovenstående protokoll står på side 5.

 

Styrerepresentasjon

Avtale om ansattes medbestemmelsesrett

Denne avtalen er inngått 25. februar 2009 og er siden prolongert for to år av gangen. Den er derfor gjeldende avtale for alle mediebedrifter som er omfattet av journalistavtalene i NHO-området.

Her finner du:
§ 31 Pensjon - Journalistavtalen
Protokollen fra Riksmeklingsmannen om pensjon
Riksmeklingsmannens møtebok - NJ/MBL 2006 (se s. 8 for brev fra MBL om pensjo