Avtalesystemet i NRK

I NRK er det tre avtalesett:

1. Hovedavtalen mellom NJ og Spekter med tilleggsavtale i NRK, som inneholder bestemmelser om hvorledes avtaler opprettes, om medbestemmelse og samarbeid, om tillitsvalgtes rettigheter mm

2. Den generelle delen av tariffavtalen, som inneholder enkelte bestemmelser som er felles for det tariffområdet NRK er en del av. Eksempler på dette er AFP-ordningen, den femte ferieuken og ikrafttreden og varighet for avtalene. Den generelle delen av tariffavtalen kalles også for A-delen av tariffavtalen og er inngått mellom NJ og Arbeidsgiverforeningen Spekter.

3. Journalistavtalen, som regulerer de fleste lønns- og arbeidsforholdene. Denne avtalen kalles også for overenskomstens del B og er inngått mellom NJ/NRKJ og NRK.

Vi har samlet pkt. 2 og 3 ovenfor i en klikkbar pdf. Her har vi også lagt inn protokollene til de forskjellige avtalene. Et lite tips: De delene som vil være mest interessant for de aller fleste er «Overenskomst del B 2016-2018» samt «Riksmeklers møtebok 12. mai 2016».

Pdf-en kan lastes ned her:

 

NRK-avtalene pr. 2017