Lønnsoppgjøret i NRK

Lønnsoppgjøret i NRK

Årets lønnsforhandlinger starter 16. april med frist fredag 20.april

 

Lønnsoppgjøret i NRK
Forhandlingsleder Richard Aune ved starten av NJs tariffkonferanse i NRK. Forhandlingsutvalget på første benk.

13 og 14 mars var klubblederne i NRKJ, forhandlingsutvalget i NRKJ, NJs ledelse og flere representanter fra Landsstyret i NJ samlet ti konferanse å meisle ut kravene til vårens lønnsoppgjør i NRK.
 

Hovedoppgjør

Årets lønnsforhandlinger er et Hovedoppgjør, det betyr at både lønn og teksten i Journalistavtalen skal forhandles. Samlingen på Thorbjørnrud var et viktig skritt i oppkjøringen til forhandlingene og avgjørende for at forhandlingsutvalget skal vite hva medlemmene i NJ i NRK mener.

Spørreundersøkelse

Alle medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK mottar en spørreundersøkelse i uke 14. VI vil oppfordre alle til å bruke noen minutter på å svar på den. Undersøkelsen gir verdifulle svar til forhandlingsutvalget før de prioriterer hvilke krav som skal fremmes i forhandlingene.