TV 2 og tariffavtale

TV 2 er fra 2011 omfattet av etermedieavtalen mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). I tillegg til denne, skal TV 2 ha en lokalavtale som utfyller den sentrale avtalen.