Arbeidsledig NJ-medlem?

Er du arbeidsledig journalist, eller bekymret for å bli det?
Vi har samlet informasjon til deg på disse sidene.

Følg disse linkene hvis du vil lese mer om ansettelsesvernet, eller om sluttpakker og oppsigelser.

NJs tilbud til ledige

Økonomisk støtte

Kontingent

Kurs og utdanning  

Tips til nye ledige

-