Fagpresse-journalist

Alle som har journalistikk som sitt hovedyrke kan bli medlem i NJ. Det er avgjørende at publikasjonen du jobber for følger og aksepterer pressens etiske retningslinjer som Redaktørplakaten, Vær Varsom og Tekstreklameplakaten.

Om du er redaksjonssekretær eller redaktør i tittel, er ikke avgjørende for medlemskap. Du trenger heller ikke ha journalistutdannelse for å bli medlem.

Du kan imidlertid ikke bli medlem hvis du har avgjørende myndighet i personalspørsmål som ansettelser, oppsigelser og lønnsspørsmål. Informasjonsmedarbeidere kan ikke bli medlem av NJ.

Dobbelmedlemskap: Du kan være medlem av en annen fagforening og likevel også være medlem i NJ. Det er i tilfeller der NJ ikke har eller krever forhandlingsrett på tariffområdet. Da blir du servicemedlem i NJ.

 

Hvem forholder jeg meg til i NJ?

Lønn - om tariffavtaler i fagpressen

Stipend for fagpressen

De vanskelige rollene

Den norske fagpressens forening

Jeg vil ut å lære