Fagpresse-journalist

Alle som har journalistikk som yrke kan bli medlem i NJ.
Det som er avgjørende er at du "arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten".

Om du er redaksjonssekretær eller redaktør i tittel, er ikke avgjørende for medlemskap. Du trenger heller ikke ha journalistutdannelse for å bli medlem. 

Dobbelmedlemskap
Du kan være medlem av en annen fagforening og likevel også være medlem i NJ. Det gjelder i tilfeller der NJ ikke har eller krever forhandlingsrett på tariffområdet.
Da kan du få fritak for ordinær kontingent.

Du kan også være medlem av Norsk Redaktørforening og samtidig være NJ-medlem.

Hvem forholder jeg meg til i NJ?

Lønn - om tariffavtaler i fagpressen

Stipend for fagpressen

De vanskelige rollene

Fagpressen

Jeg vil ut å lære