Midlertidige ansettelser

Det å være midlertidig ansatt byr på noen spesielle problemstillinger. Her kan du som er midlertidig ansatt, eller tillitsvalgt for en, lese om rettighetene den midlertidige har, enten man er lovlig eller ulovlig midlertidig ansatt.