Handlingsplan NJ Student 2015-2016

Handlingsplan for 2015-2016

Studiekvalitet

1. NJ Student skal jobbe opp mot utdanningsinstitusjonene for å komme med faglige innspill, og om mulig være med på å revidere studieplaner her under også opptakskriterier og eksamensordninger.

2. NJ Student vil gjennomføre en ny nasjonal undersøkelse om kvalitet i utdanningen våren 2016. NJ Student skal jobbe for å få til et samarbeid med institusjonene, og se på mulighetene for at undersøkelsen kan dekke alle studenter uavhengig av medlemskap i NJ. NJ Student skal jobbe for at studiekvaliteten økes på utdanningsinstitusjonene med bakgrunn i resultatet av Studentundersøkelsen. NJ Student bør jobbe for å få opp svarprosenten på undersøkelsen.

3. I NJs program for 2015-2017 står det: "Det er viktig at universiteter og høyskoler gir tilbud på høyeste utdanningsnivå for å utvikle journalistfaget videre." Dette ble vedtatt under landsmøtet 12. mars 2015. Dette vil også NJ Student jobbe for.

Sosial plattform

4. NJ Student skal oppfordre klubbene til å arrangere en debatt eller et informasjonsmøte med fokus på bevisstgjøring av situasjonen i mediebransjen og hvordan vi kan møte dagens utfordringer.

5. NJ Student skal bidra til å skape en sosial plattform for studentene, bidra med nettverksbygging og gi innblikk i arbeidslivet gjennom samarbeid med lokallagene, linjeforeningene, og de lokale mediebedriftene.

Rekruttering

6. NJ Student skal gå aktivt inn i arbeidet med å sørge for, enten sentralt eller lokalt, å øke rekrutteringen til NJ. NJ Student ønsker å jobbe for at studentene skal få besøk av en representant fra NJ en gang i året i løpet av studieløpet og at ordningen skal satses på og utvides til flest mulig studiesteder.

7. NJ Student skal arbeide for at studenter ikke faller ut av NJ når de går over til å være midlertidig eller faste ansatte i mediebedriftene.

Praksis

8. NJ Student skal arbeide for at praksisordningene på studiet fungerer godt, og at praktikantene blir fulgt opp i mediebedriftene i samsvar med praksisbrosjyren. Praksisbrosjyren skal sendes ut før praksis til klubbene og praksisstedene.

9. NJ Student oppfordrer universiteter og høgskoler til å sende praksisstudentene til redaksjoner som jobber etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

10. NJ Student skal arbeide for at studentene er sikret en relevant praksisplass i henhold til punkt 9 i handlingsplanen, samt studiets læreplan.

Vikarbyrå og midlertidig ansatte

11. NJ Student anbefaler sine medlemmer å ikke ta arbeid hos et vikarbyrå. NJ Student skal informere medlemmene sine om fordeler og ulemper ved å bli ansatt i et vikarbyrå.

Kursing av tillitsvalgte

12. NJ Student skal jobbe for bedre skolering av studenttillitsvalgte.

13. Det skal opprettes en håndbok som beskriver hvordan et studentklubbstyre skal arbeide for å hindre at klubbarbeidet faller sammen når styrene slutter på skolen. Håndboken skal være klar i løpet av august 2015.

Stipend

14. NJ Student skal jobbe for å opprette flere stipendpotter for å gjøre det rimeligere for NJs studentmedlemmer å delta på konferanser og andre faglige arrangementer.