Studentlaget mot vikarbyrå

Studentlaget er i mot vikarbyrå i mediebransjen

Det svenske vikarbyrået Mediakompetens har tatt kontakt med Norsk Journalistlag (NJ) fordi de ønsker å etablere seg i Norge. Byrået leier ut journalister til svenske medier. I Norge ønsker byrået å leie ut både journalister og PR-arbeidere, og kontakter i disse dager studenter flere steder i landet for å rekruttere dem til vikarbyrået. 

Studentlaget ønsker ikke vikarbyrå for journalister i norsk mediebransje. Det ønsker heller ikke NJ sentralt. Dersom vikarbyråene spør om legger inn en forespørsel om å holde foredrag for studentene ved de ulike utdanningsinstitusjonene oppfordrer vi på det sterkeste til at skolens ledelse takker nei til tilbudet. Vi oppfordrer også journaliststudentene til å tenke igjennom hvordan de stiller seg til vikarbyrå i mediebransjen.

 

Studentlaget er i mot vikarbyråer i mediebransjen fordi:

- Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv

- Vikarbyråer svekker muligheten til å levere kvalitetsjournalistikk. Redaksjonenes profesjonelle kultur og journalistenes tid og evne til etisk refleksjon er sentrale forutsetninger for journalistisk kvalitet

- Vikarer skal ansettes i bedriften der arbeidet utføres

- NJ jobber for å rydde opp i misbruk av midlertidig ansatte og illojal omgåelse av lov- og avtaleverk i mediebransjen

- Vi frykter at vikarbyråer i mediebransjen vil skape et B-lag av journalister

 

Vikarbyråene vil:

- Gjøre det vanskeligere å få fast jobb i mediene

- Gi dårligere lønns- og arbeidsbetingelser for vikaransatte i vikarbyråene. Øke presset mot rettigheter i mediebedriftene (innleiebedriftene)

- Undergrave etablerte tariffavtaler

- Svekke de redaksjonelle miljøene

 

Studentlaget 

v/ leder Felicia Alvsing, Universitetet i Nordland