Studenthåndboka

Er du med i styret i en NJ Studentklubb?
Les Studenthåndboka og få en grundig innføring i hvordan klubbstyrearbeidet skal gjøres.

Studenthåndboka

Studenthåndboka er en guide til nye klubbstyremedlemmer, et oppslagsverk med nyttig informasjon om organisasjonenog en veiviser med eksempler og triks til hvordan et godt styre fungerer. Boken er en hjelpende hånd for alle styremedlemmer i NJs studentklubber.

Last ned Studenthåndboka ved å trykke på bildet

Dersom du har spørsmål knyttet til studentklubbarbeid kan du ta kontakt med lokallaget ditt eller sende en mail til nj@nj.no