Nettjournalist

Stadig flere journalister leverer til flere plattformer og har bortimot kontinuerlig leveringspress. Arbeidssituasjonen for disse journalistene er krevende, både fordi leveringspresset er stort og fordi mange arbeider i redaksjoner der det kanskje ikke er orden på arbeidsforholdene.

Konklusjonene fra NJs arbeidsmiljøundersøkelse blant disse journalistene (2008) viste at:

  • Dagens mediehverdag krever nye organisasjonsformer som ikke gjør arbeidsforholdene dårligere. Det må bli mulig for flere redaksjonelle ledere å gjøre en god jobb.
  • Journalistene tvinges til å fire på kravene til journalistisk kvalitet. Skremmende mange mener produksjonsmengde prioriteres på bekostning av kvaliteten.
  • Journalister har urovekkende mer fysiske plager på grunn av jobben enn nordmenn flest.

Ta testen
- for deg som
arbeider på nett
 

Rapport fra
arbeidsmiljø-
undersøkelsen
Arbeidsmiljø-
undersøkelsen
i sin helhet
Dine rettigheter  Tariffavtaler
for nettredaksjoner
Debatt om
nettdebatt