Arbeidsavklaringspenger

Hvis du er innvilget arbeidsavklaringspenger får du innvilget laveste ordinære kontingent.

For frilansere: Fritaket gjelder ikke for den årlige avgiften til STUP og lokallagskontingenten.

Arbeidsavklaringspenger