Begynt å studere

Medlemmer som har begynt å studere betaler minimum minste ordinære kontingent.

Du kan velge å ha studentkontingent men som studentmedlem har du ikke har fulle rettigheter. Dette innbærer at du:

  • Normalt ikke vil innvilges rett til bistand i forbindelse med rettstvister eller annen
    ekstraordinær hjelp.
  • Ikke er medlem i Pressens Gravferdskasse.
  • Ikke er medlem i Pressens Arbeidsledighetskasse.
  • Ikke har 1G livsforsikring.


 

Begynt å studere