Betalingsperiode

Velg hvor ofte du ønsker tilsendt faktura på kontingent fra NJ.

Dette gjelder ikke for kontingent som betales via lønnstrekk.

Betalingsperiode